اهمیت استفاده از شردر در ایران

شردر رادیس صنعت

وجود آهن قراضه مناسب برای صنایع فولاد موضوعی است که سالها نسبت به آن بی توجهی شده است. عموما تولیدکنندگان قراضه آهن، ضایعات خود را به هر شکل ممکن برای ذوب به فولادسازها عرضه می نمایند و فولادسازها به دلیل وجود ناخالصی های غیرفلزی با اتکاء به نظر کارشناسی درصدی را به عنوان افت محاسبه و از مبلغ اصلی کسر می نمایند. این موضوع نارضایتی دوجانبه ایجاد می کند. هم تولیدکنندگان قراضه و هم مصرف کنندگان از وجود این مساله ناراضی می باشند.

تولیدکنندگان قراضه عموماً ترجیح می دهند قراضه خود را با حداقل هزینه به پول تبدیل کنند و در این بین هر ناخالصی به جز آهن ممکن است در محصول نهایی ارائه شده دیده شود. طبیعتاً این ناخالصی ها هزینه هنگفتی به شرکت های فولادی تحمیل می نماید. چرا که آنها باید برای رسیدن به خلوص تعریف شده در استاندارد، فرآیندهای مضاعفی را تعریف و به انجام رسانده تا بتوانند محصول را با کیفیت عالی ارائه کنند.

طبیعتا اگر فعالان ضایعات فلزی قراضه خود را با کیفیت مناسب عرضه نمایند، شرکت های فولادی با میل و رغبت بسیار زیادی خواهان آن خواهند بود.

ما به التفاوت آهن قراضه معمول با آهن شرد شده برای عرضه به فولادسازان حداقل ۲۰۰۰ ریال است. این حاشیه ، توجیه بسیار مناسبی را برای نصب و راه اندازی شرد ایجاد می کند.

نیاز سنجی ظرفیت، نکته بسیار مهم و قابل توجهی است که متاسفانه در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *